Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố - Trung tâm Văn hóa, Thể thao (và Du lịch) huyện, thành phố...

STT

Các huyện, thành phố

Tên đơn vị

Số Điện thoại

01

Rạch Giá

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 863 556

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02973 946 330

02

Hòn Đất

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 841 288

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02976 277 377

03

Kiên Lương

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 854 942

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02973 766 233

04

Hà Tiên

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 852 054

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02976 260 062

05

Giang Thành

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 760 706

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 760 706

06

Phú Quốc

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 846 331

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02973 980 920

07

Kiên Hải

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 830 095

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 680 285

08

Châu Thành

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 836 105

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 610 669

09

Tân Hiệp

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 834 120

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 834 120

10


Giồng Riềng

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 821 038

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 820 105

11

Gò Quao

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 824 026

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 824 038

12

An Biên

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 881 376

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 510 886

13

An Minh

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 884 003

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 884 003

14

U Minh Thượng

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 883 742

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 883 202

15

Vĩnh Thuận

Phòng Văn hóa và Thông tin

02973 829 155

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

02973 829 155


Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video