Sở Văn hóa và Thể thao có 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

STT

Đơn vị trực thuộc

Điện thoại liên hệ

01

Trung tâm Văn hóa tỉnh

02973 812 352

02

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao

02973 865 456

03

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

02973 863 535

04

Công viên Văn hóa An Hòa

02973 915 128

05

Trường Văn hóa - Nghệ thuật

02973 812 180

06

Trường Năng khiếu Thể dục thể thao

02973 910 980

07

Đoàn Nghệ thuật Khmer

02973 619 302

08

Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang

02973 504 280

09

Thư viện tỉnh

02973 863 495

10

Bảo tàng tỉnh

02973 863 727

11

Ban Quản lý Di tích tỉnh

02973 860 722

 

Thư viện ảnh
Thể Thao
Văn hóa
gia dinh
Văn hóa
Văn hóa
hòn đất
nghinh ông kiên hải
tao đàn chiêu anh các
dâng hương Mai Thị Nương
đại hội thể thao
anh khmer
anhngaythuvien01
anh dang huong vua hung
anhduathuyentruyenthong
 Hội thi Gia đình 1
 Hội thi Gia đình 2
di tích Chị sứ
9 dong sông hò hẹn
Lễ hội NTT 2015
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII
Văn hóa Óc Eo, TK I- VII-1
Duyên dáng KG
Duyên dáng KG1
Duyên dáng KG12
Duyên dáng KG123
Duyên dáng KG1234
NTT 2018
tiếng vọng linh hồn
Lễ hôi NTT
Đại hội TDTT 0218
ảnh AHDt NTT
anh NTT bia sách
anh NTT 2018-1
anh NTT 2018-2
anh NTT 2018-3
anh NTT 2018-4
anh NTT 2018-5
anh NTT 2018-6
Hà tiên
Hà tiên 01
tết dân quân
tết dân quân 1
Lân sư rồng
vtv91
vtv92
vtv93
vtv94
vvt91
vtv920
vtv930
vtv940
vtv950
vtvttl
vtvtmy
vtv9tq
ok-om-bok 2019
LH Nghinh Ông 2019
VDV CTK 2019
Video